Check-up


Köpekler doğaları gereği hastalıklarını saklama eğilimindedirler. Günümüzde ise dünyada olduğu gibi ülkemizde de Veteriner Tıp oldukça ilerleme kaydetmiştir. Geçmiş yıllarda hayretle karşıladığımız 15’li yaşlar, köpekler için olağan olmaya başlamıştır. Hastanemizin temel amaçlarından birisi de köpeklerde hastalıkların oluşumunun önlenmesi ve erken tanısının sağlanmasıdır.

Köpeklerde bir çok hastalık çok belirgin bulgular vermeyebilir, hatta sinsice ilerleyebilir. Bu sebeple düzenli aralıklarla köpeğinizin hiçbir şikayeti olmasa bile sağlığı hakkında bilgi almalısınız. Özellikle de köpeklerde sık görülen idrar yolları enfeksiyonları, karaciğer, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, kanser gibi hastalıklarda kontrol sıklığı arttırılmalı ve daha dikkatli olunmalıdır. Köpeğiniz için bir sağlık taraması olan Check Up işte bu nokta da devreye girmektedir. 7 yaşını geçmiş bir köpeğin yılda en az bir kez sağlık taramasından geçmesi son derece önemlidir. Hastanemiz bu amaçla Check Up programları hazırlanmıştır.