Dahiliye, veteriner tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eder. Hastanemizin iç hastalıkları bölümümüzde tüm dahili hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Tansiyon

Tansiyon atardamar sistemi içindeki kan basıncı olarak tanımlanır. Kalbin kanı atardamar sistemine pompaladığında oluşan kan basıncı büyük tansiyon (sistolik basınç), Kalp gevşemeye geçtiğinde oluşan kan basıncı küçük tansiyon (diastolik basınç) olarak adlandırılır.

Kan basıncı, kanın kalpten pompalanmasına, damarların direncine ve atardamar çeperlerinin esnekliğine bağlıdır.

Köpeklerde normal kan basıncı, sistolik değerlerin çoğu 150-159 mmHg aralığındadır ve çoğu diyastolik değer 90-95 mmHg aralığındadır. Hipertansiyon,> 170/100 mmHg basınç olarak tanımlanır.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve düşük kan basıncı (hipotansiyon), çoğunlukla tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan önemli hastalıkların habercisi olabilir.

Bunlar kalp hastalığı, böbrek hastalığı, ani körlük başlangıcı, yeni travma veya viral hastalıklar olabilir. Anormal kan basıncının diğer nedenleri arasında endokrin sistem hastalıkları, adrenal bez tümörleri, ilaçlar ve merkezi sinir sistemi bozuklukları bulunur.

En yaygın olarak, tansiyon ölçümleri, dolaylı yöntem olan manşon içindeki hava basıncının arter içindeki kan basıncı ile karşılaştırılması prensibine dayanır. Yüksek basınçla şişirilen manşon ile kemik arasında sıkışan arterden geçen kanın oluşturduğu türbülansın yarattığı düşük ve orta frekanslı sesler (Korotkoff sesleri) değerlendirilerek kan basıncı bulunur. Köpeklerde en doğru ölçüm için işlemin bir kaç kez tekrarlanması ve ortalamasının alınması gerekmektedir. Bu işlem için anestezi yada sedasyona gerek duyulmamaktadır. Cerrahi hastada tansiyon ölçümü uyanıken yapılır ve minimal bir tutma kuvveti kullanılır. Mümkünse, köpek oldukça rahat olmalıdır. Köpeklerde tansiyon ölçümü hastanemizde rutin olarak uygulanabilen bir işlemdir.


Onkoloji

Hastanemizin Onkoloji bölümünde uygulanan tedavilerde uluslararası güncel tedavi yaklaşımlarına sadık kalınmakta ve gelişmiş standartlarında tedavi verilmektedir. Tedavide kısa süreli ve infüzyonel kemoterapilerin yanı sıra destek tedavileri verilmesi gibi hizmetler sunulmaktadır. Devamlı infüzyon tedavisi gerektiren hastalar ise hasta yatış servisimizde izlenmektedir. Onkoloji servisinde aynı zamanda destek tedavisi gereksinimi olan hastalar ve girişimsel işlemlerin uygulandığı hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır.


Üroloji ve Nefroloji

Hastanemizde özellikle erkek köpeklerde sıkça yaşanan üretral sendrom ve obstrüksiyonun (idrar kesesinin, idrar yollarının taş, kristal ve epitel döküntüler ile tıkanması) medikal tedaviye cevap vermediği durumlarda Sistotomi ( idrar kesesinin operatif sağaltımı ) veya Perineal ve prepubik üretrostomi operasyonları (üretranın kısaltılarak geniş bir idrar yolu oluşturulması) başarı ile yapılmaktadır.
Vet Hospital Hayvan Hastanesi'nde daha çok akut ve kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor gibi) bozuklukları ve idrar anormalliklerinin (idrarda kan bulunması, idrarda protein/albumin bulunması gibi) nedenlerinin araştırılması, önleyici tedbirlerin alınması, tedavi olanaklarının belirlenmesi ve böbrek fonksiyonlarının korunması konularında hizmet verilmektedir


Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalbin çalışma performansının ve işlevinin düştüğü durumlarda doğabilecek fiziksel ve davranışsal durumları inceleyen bilim dalıdır. Köpeklerde kalp rahatsızlıkları doğmasal ya da ilerleyen yaşa bağlı olarak karşımıza çıkabiliyorken, herhangi bir hastalık sonucu kullanılan ilaçların yan etkisine bağlı olarak da kendini gösterebilmektedir. Kalp rahatsızlıklarında fiziksel ve ruhsal depresyon durumu, isteksizlik, yemek yerken ve su içerken zorlanma, solunum güçlüğü ve egzersiz intölerans durumu siz hasta sahiplerimiz tarafında kolayca anlaşılabilmektedir. Hayatımızın büyük bir bölümünü birlikte geçirdiğimiz köpeklerimizde rastladığımız bu durumu hastanemizde kullandığımız son teknoloji cihazlar ile saptayabilmekte ve tedavisini gerçekleştirebilmekteyiz.


Geriatri

Veteriner Geriatri aynı insanlarda olduğu gibi köpeklerimizde de yaşlılığa bağlı olarak oluşabilecek sağlık problemlerini ve tedavilerini inceleyen bilim dalıdır. Can dostlarımızın bebekliklerinden yaşlılıklarına kadar olan her süreç mutlaka hepimiz için çok değerlidir. Bu süre zarfında fizyolojik ve çevresel etkilerden kaynaklı canlı organizmalar görevlerini yerine getirmekte yavaş yavaş zorlanmaya başlarlar. Bu nedenle hastalıklara karşı daha zayıf ve dayanıksız olurlar. Bunu göz önünde bulundurarak köpeklerimizin ortalama 6 yaşından sonra belli dönemlerde veteriner hekiminize yapacağınız ziyaretlerin insanlarda olduğu gibi can dostlarımızda da erken teşhisin hayat kurtaracağına emin olabilirsiniz. Bu sayede yaşlılıktan dolayı denilebilecek hastalıkların önüne veteriner hekiminizin yönlendirmesi sayesinde geçmiş olursunuz ve can dostlarınıza kısacık hayatlarının son zamanlarını rahat geçirmesini sağlayabilirsiniz.


Gastroenteroloji

Vet Hospital Hayvan Hastanesi bünyesinde olan Gastroentoloji Bölümü'nde modern tıbba ait bütün tanısal ve tedaviye ilişkin işlemler yapılmaktadır. Üstün bilgi birikim ve tecrübe ile gastrointestinal sistemlere yönelik hastalıkların çözümlerinde son teknoloji aletler ve cihazlar kullanılmaktadır.


Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Hastanemizde köpeklerde görülebilen Diyabet, Obezite, Lipid Metabolizması, Hipertansiyon, Tiroid gibi hormon ve metabolizma hastalıklarında tanı, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde en etkili yaklaşımları araştırmak ve faydalanmalarını sağlamaktır.


EKG

EKG cihazları kalbin performansını elektriksel olarak ölçüp somut olarak görmemizi sağlayan kardiyoloji alanında sıkça kullandığımız cihazlardır. Bu cihazlar kalbin elektriksel aktivitesini küçük elektrotlar sayesinde makine bünyesinde kaydederek bir kağıt üstüne aktarır. Kalbin anormal ritimlerini, kullanılan ilacın kalp üstündeki etkisini, kalp büyümelerini ve kalp kası kuvvetini de bu cihazlar sayesinde görüntülememiz mümkündür. Köpeklerimizde de sıklıkla görülen rutin fiziksel aktivite sırasında zorlanma, solunum güçlüğü, isteksizlik hali ve fiziksel depresyon gibi durumlarda hastanemiz bünyesinde bulunan EKG cihazımız ile dostlarımıza kardiyak muayene sırasında yardımcı olabilmekteyiz.


Diyaliz

Periton diyalizi sayesinde özellikle akut ve kronik böbrek yetmezliğinde, akut zehirlenmelerde karın boşluğuna yerleştirilen aparat ile uygulan diyalizat yardımıyla toksinlerin kısa sürede uzaklaştırılması amaçlanır. Bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır.


Dermatoloji

Köpeklerde sıklıkla karşılaşılan dermatolojik problemlerin birçok nedeni bulunmaktadır. Bakteriyolojik nedenler, parazitler, mantar, gıda veya çevresel alerjenler, metabolik hastalıklar, ya da tümöral oluşumlar ve hormonal faktörler gibi birden fazla sebebe bağlı gelişebilen deri hastalıkları, aynı zamanda birçok iç organ hastalığının da habercisi olabilmektedir. Bu nedenle dermatolojik hastalıklarının teşhis ve tedavi süreleri uzun olabilmektedir. Hastanemizde dermatolojik olguların teşhis ve tedavisi başarıyla gerçekleştirilmektedir


Check Up

Köpekler doğaları gereği hastalıklarını saklama eğilimindedirler. Günümüzde ise dünyada olduğu gibi ülkemizde de Veteriner Tıp oldukça ilerleme kaydetmiştir. Geçmiş yıllarda hayretle karşıladığımız 15’li yaşlar, köpekler için olağan olmaya başlamıştır. Hastanemizin temel amaçlarından birisi de köpeklerde hastalıkların oluşumunun önlenmesi ve erken tanısının sağlanmasıdır.
Köpeklerde bir çok hastalık çok belirgin bulgular vermeyebilir, hatta sinsice ilerleyebilir. Bu sebeple düzenli aralıklarla köpeklerimizin hiçbir şikayeti olmasa bile sağlığı hakkında bilgi almalısınız. Özellikle de köpeklerde sık görülen kalp hastalıkları, idrar yolları enfeksiyonları, karaciğer, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, kanser gibi hastalıklarda kontrol sıklığı arttırılmalı ve daha dikkatli olunmalıdır. Köpeğiniz için bir sağlık taraması olan Check Up işte bu nokta da devreye girmektedir. 7 yaşını geçmiş bir köpeğin yılda en az bir kez sağlık taramasından geçmesi son derece önemlidir. Hastanemiz bu amaçla Check Up programları hazırlanmıştır.


Beslenme ve Diyet

Köpeklerimizin hastalıklarında diyet mama ile beslenme tedavisinden, bebeklikten yetişkinliğe, kısırlaştırma operasyonu sonrasından, hamile ve emzirme dönemine ve son olarak yaşlılığa kadar geniş bir yelpazede beslenme ve diyet danışmanlığı yapan Vet Hospital Hayvan Hastanesi, köpeklerimizin tüm yaşam evlerinde sağlıklı ve bilimsel beslenmesi için siz hayvansever dostlarımızın yanında olacaktır.

Beslenme, köpeğinizin sağlığı ve yaşamının en önemli anahtarlarından biridir. Bir köpek sahibi olarak en önemli sorumluluklarınızdan birisi köpeğinize büyüme ve bakım için gerekli olan besinleri sağlamaktır. Bunu yapabilmek için köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını anlamak gerekir.
Köpekler, belirli beslenme gereksinimlerini karşılamak için hayvan dokusunda yer alan besin öğelerine ihtiyaç duyarlar. Daha çok protein ihtiyaçları nedeniyle köpekler ve insanlardan beslenme ihtiyaçları açısından çok farklıdır. Köpekler vitamin, mineraller, yağ asitleri ve aminoasitler de dahil olmak üzere bir çok besleyici maddeye ihtiyaç duyarlar. Bu besinler vücut dokularının yapı taşlarıdır; metabolizma, katabolizma gibi vücutta gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gereklidir.
Köpeklerinizin benzersiz metabolizması nedeniyle, sizin için iyi olan şey, köpeğiniz için zararlı olabilir. Yüksek kaliteli bir köpek maması, köpeğinizin diyetinde yeterli miktarda vitamin ve mineral tedarikini sağlar; bu nedenle takviyeleri veteriner hekiminizin onayı olmadan eklememelisiniz.
Köpeğinizin sağlığı ile ilgili bir diğer önemli besin sudur. Su, vücut sıcaklığını düzenlemek, yiyecekleri sindirmek, atıkları ortadan kaldırmak, tuz ve diğer elektrolitlerin vücutta kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Köğeinize her zaman temiz su sağlamanız gerekir.