Vet Hospital Hayvan Hastanesi’nde hizmet veren Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile birlikte eşgüdümlü olarak çalışmaktadır. Uzman ekibimiz ve gelişmiş alt yapısı ile her biri ayrı uzmanlık gerektiren çeşitli alt bölümlerde hizmet vermektedir.

Anestezi ve Reanimasyon

Operasyon öncesinde sırasında ve sonrasında köpeklerimizin refahını artırmak için en önemli konulardan bir tanesi anestezidir. Anesteziye girecek köpeklerimizin stressiz olması kan değerlerinin anesteziye uygun olması anesteziye başlangıç oda koşulları ve anestezi yöntemi dostlarımızın operasyon sırasında güvenle uyuması için gerekli temel koşullardır. Vet Hospital Hayvan Hastanesinde en uygun şartlardaki sessiz anestezi odalarında katı ve gaz anestezi özel cihazlar ile profesyonel ekip tarafından uygulanmaktadır. Operasyon sırasında vital bulgular hasta başı monitörizasyonu ile takip edilmektedir. Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı sizlere sağlıklı teslim etmek için uygun koşullarda güvenli anestezi hastanemizdeki son sistem cihazlar ile uygulamaktadır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Vet Hospital Hayvan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında başarılı uygulamalarıyla hastalarına daha kaliteli bir yaşam sunmuştur. Özellikle ağrıların tedavisinde merkez olarak hizmet veren bu bölüm, diğer branşlarla işbirliği içinde olarak hastaların daha ağrısız ve daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktadır
Başta nörolojik rehabilitasyon olmak üzere, ortopedik postoperatif rehabilitasyon, spondilitis ve iskelet - kas sistemi ağrılarında, dejeneratif kas ve eklem hastalıklarında hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü hastaların iyileşmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.


Ortopedi ve Travmatoloji

Köpeklerde ortopedik rahatsızlıklar çoğunlukla travmatik yollarla oluşsa da son yıllarda genetik aktarımlarla meydana gelen ortopedik rahatsızlıklara da sıklıkla rastlanmaktadır. Tam sistem steril ameliyathane de alanında uzman kadro güvenli anestezi ve ithal implantlarla en uygun şekilde ortopedik müdahaleler köpeklerimize uygulanmaktadır. Ortopedik müdahalelerden sonra meydana gelen ağrılar en uygun şekilde hafifletilip bize emanet edilen sadık dostlarımızın güvenli bir şekilde size teslim edilmesi sağlanmaktadır.


Nöroloji ve Nöroşirurji

İnsanlarda olduğu gibi köpeklerde de nörolojik hastalıklarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Sinir Sistemi hastalıklarının tanısı ve tedavisi oldukça zordur.
Nörolojik hastalıkların nedenleri arasında vasküler (damarsal) yapı bozukluğu, viral, bakteri ve paraziter etkenler, hormonal sebepler, travma, doğmasal anomaliler ve omur ilik kanalı boyunca seyreden deformasyonlar sayılabilir.
Bunun için doğru yapılmış nörolojik muayene, kan biyokimya değerleri, Beyin Omur İlik sıvısının değerlendirilmesi, röntgen bulguları ve ileri görüntüleme tekniği olan MR (manyetik rezonans) uygulamalarından yararlanılmaktadır.
Nörolojik muayenesi yapılan ve operatif sağaltım dışında tedavi seçeneği bulunmadığı karar verilen köpeklere, teknolojinin son imkanlarıyla donatılmış ameliyathanemizde başarılı ameliyat teknikleri uygulanmaktadır.


Lazerterapi

Lazer, tek renkli ve şiddetli ışın demetidir. Bu ışın uygun dalga boyu ve ısıda verildiği zaman hedefi ve tedavi edeceği dokularda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Köpeklerimiz için ağrısız ve kolay uygulanabilen lazer terapi aynı zaman da hızlı sonuç verir. Dışarıdan uygulanması nedeniyle herhangi bir ilaç uygulanmadığı için yan etkilerine karşı çocuklarımızı korumuş oluyoruz. Bu tedavi yöntemi kullanıldığı bölgede yangı giderici etki yaratır, damarlardaki kan akışını arttırır ve sinirsel fonksiyonları uyarır.


Kriyoterapi

Kriyoterapi her canlıda olduğu gibi köpeklerde de oluşan deri ve deri altı tümörlerin, düşük ısılar uygulanarak cerrahi müdahale gerektirmeksizin eliminasyonunu sağlayan yöntemlerden biridir. İşlem acısız ve ağrısız olmasından dolayı sıklıkla tercih edilen yöntemlerden olup anestezi risklerini ve stresini barındırmaz. Bu yöntemle hastanemizde sağlığını bizlere emanet ettiğiniz köpeklerinizin hayat kalitelerini artırmakta ve mutlu günlerine yenilerini eklemek için çabalamaktayız.


Kan Transfüzyonu

Hastanemizde kan nakli uygulamaları yıllardır rutin olarak uygulanabilmektedir. Bu uygulamanın eğitimli ve tecrübeli bir ekip tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü kan hayattır.


Göz Hastalıkları

Rahatsızlıklarıyla sıkça karşılaşılan fakat belirtilerinin fark edilmesi de bir o kadar güç olan Göz ile ilgili olarak hastanemiz bünyesinde Göz Kapağı Anomalileri, Kornea Hastalıkları, Lens Hastalıkları, Retina Hastalıkları, Göz Tansiyonu Problemleri uzman kadro, ekipmanlarla gerek medikal gerekse cerrahi yöntemlerle tedavisi yapılarak hastalarımıza hak ettikleri hayat kalitesi sağlanmaktadır


Genel Cerrahi

Vet Hospital Hayvan Hastanesi'nde hizmet veren Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile birlikte eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Uzman ekibimiz ve gelişmiş alt yapısı ile her biri ayrı uzmanlık gerektiren çeşitli alt bölümlerde hizmet vermektedir.