Köpeğinizdeki davranış problemleri hem davranışsal nedenlere, hem de tıbbi sebeplere bağlı olabilir. Vet Hospital Hayvan Hastanesinde, veteriner hekimlerimiz, altta yatan tıbbı problemin ekarte edilmesi için konsültasyondan önce fiziksel muayene ve bir problemi doğru teşhis etmek için kan veya idrar testleri de dahil olmak üzere tam bir muayene yapmak suretiyle hayvan davranış problemlerini araştırmaktadır. Davranış videosunu bir şekilde elde etmek mümkünse, veteriner hekiminize bunu iletmeniz tanı ve tedavide önemli ölçüde yardımcı olacaktır.

Hastanemiz, köpeklerde sıkça görülen davranış problemlerinden; aşırı havlama, eve idrar ve ya dışkı yapma, idrar ile işaretleme, dışkı yeme ( kaprofaji), insanların üstüne atlama, kaçma, kovalama, saldırganlık (eve yeni gelenler, çocuk,bebek veya yeni hayvanlar) olmak üzere bir çok konuda siz köpek sahiplerine danışmanlık yapmaktadır.