Bizler Vet Hospital Hayvan Hastanesi Ailesi olarak;
- Köpeklerin sağlığı, güvenliği ve refahı önceliğimizdir.
- Hayvan Haklarını koruyarak etik ilkelere dayalı sağlık hizmetini sunarız.
- Etkin ve kaliteli köpek bakım ve tedavisi hedefimizdir.
- Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistem ile kendimizi sorgularız.
"Evcil dostlarımız için sunduğumuz sağlık hizmetinde güvenilir, şeffaf olmak ve sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur."